PRATITE NAS:

O PSIHOTERAPIJI

Deklaracija o psihoterapiji

Strazburška deklaracija je temeljni dokument na kome se zasniva delatnost Evropske asocijacije za

psihoterapiju, radi etabliranja psihoterapije kao samostalne i nezavisne profesije s kompatibilnim

standardima na nivou cele Evrope.


DEKLARACIJA O PSIHOTERAPIJI IZ STRAZBURA 21.10.1990


1. Psihoterapija je nezavisna naučna disciplina, čija praksa predstavlja nezavisnu i slobodnu profesiju.


2. Obuka iz psihoterapije se odvija na naprednom, kvalifikovanom i naučnom nivou.


3. Priznaje se mnošto psihoterapijskih škola i pristupa.


4. Potpuna psihoterapijska obuka obuhvata teoriju, iskustveni rad na sebi i rad pod superivizijom i

zadovoljavajuće poznavanje drugih psihoterapijskih pravaca.


5. Pristup obuci je omogućen kandidatima različitih prethodnih obrazovanja, posebno studija

humanističkih i društvenih nauka.

2019, Savez društava psihoterapeuta Srbije