PRATITE NAS:

UDRUŽENJA PSIHOTERAPIJSKIH MODALITETA

1.

DRUŠTVO PSIHOANALITIČKIH PSIHOTERAPEUTA SRBIJE

osnovano 1991. u Beogradu (Matični broj: 07823916) 

2.

BEOGRADSKI ANALITIČKI KRUG (BAK)

 osnovan 1991. u Beogradu (Matični broj: 28051514) 

3.

UDRUŽENJE KONSTRUKTIVISTA SRBIJE

 osnovano 1995. u Beogradu (Matični broj: 28039735)

4.

UDRUŽENJE GRUPNIH ANALITIČARA – BEOGRAD

osnovano 1996. u Beogradu (Matični broj: 17133578) 

5.

DRUŠTVO BIHEVIORALNE TEORIJE I PRAKSE

osnovano 1996. u Nišu (Matični broj: 17112376)

6.

UDRUŽENJE TELESNIH TERAPEUTA REPUBLIKE SRBIJE

osnovano 1998. u Beogradu (Matični broj: 17380923)

7.

SRPSKO DRUŠTVO ZA INTEGRATIVNU ART PSIHOTERAPIJU

osnovano 1999. u Beogradu (Matični broj: 17234188) 

8.

T.A. CENTAR – ASOCIJACIJA TRANSAKCIONIH ANALITIČARA SRBIJE osnovano 2001. u Novom Sadu (Matični broj: 08717397) 

9.

SRPSKO UDRUŽENJE ZA GEŠTALT PSIHOTERAPIJU – SUGP

osnovano 2011, (Matični broj:28063326)

10.

UDRUŽENJE ZA KOGNITIVNE I BIHEVIORALNE TERAPIJE

osnovano 2002. u Beogradu, (Matični broj: 17641581)

11.

UDRUŽENJE PSIHOANALITIČKIH PSIHOSOMATSKIH PSIHOTERAPEUTA SRBIJE

osnovano 2004. u Beogradu (Matični broj: 103381328) 

12.

ASOCIJACIJA SISTEMSKIH TERAPEUTA (AST)

osnovana 2005. u Beogradu (Matični broj: 17637584) 

13.

SRPSKA PSIHODRAMSKA ASOCIJACIJA – MORENO

osnovana 2005. u Beogradu (Matični broj: 28053053) 

14.

BEOGRADSKI PSIHODRAMSKI CENTAR osnovan 2005. u Beogradu, (Matični broj: 17609912)

15.

“INSTITUT ZA PSIHODRAMU”

osnovan 2005 (Matični broj: 17638254)

16.

SRPSKA ASOCIJACIJA ZA TRANSAKCIONU ANALIZU – SATA

osnovana 2005. u Beogradu (Matični broj: 17337858) 

17.

UDRUŽENJE ZA INTEGRATIVNU DEČJU PSIHOTERAPIJU

osnovano 2007. u Subotici (Matični broj: 08878986) 

18.

CENTAR ZA RAZVOJ PSIHODRAME I PSIHOTERAPIJE

osnovano 2007. u Nišu (Matični broj: 17350510) 

19.

UDRUŽENJE GRUPNIH ANALITIČARA VOJVODINE

osnovano 2011. u Novom Sadu.  (Matični broj: 08843791)

20.

UDRUŽENjE DEČJIH I ADOLESCENTNIH PSIHOTERAPEUTA SRBIJE

osnovano 2009. u Beogradu. (Matični broj: 28009968 )

21.
22.

SRPSKO UDRUŽENJE ZA INTEGRATIVNU PSIHOTERAPIJU

osnovano 2014. u Beogradu (Matični broj: 28151110) 

23.

SRPSKI CENTAR ZA RE&KBT

osnovan 2017. godine u Beogradu (Matični broj: 28237588) 

24.

UDRUŽENJE GEŠTALT TERAPEUTA AHAT

Matični broj: 282266839

25.

Društvo za edukaciju iz eklektičke psihoterapije CONSEDRA

UDRUŽENJA PSIHOTERAPIJSKIH METODA 

(naučni psihoterapijski pristupi koji nemaju status psihoterapijskog modaliteta)

26.

ASOCIJACIJA EMDR SRBIJA

osnovano 2009. u Beogradu. (Matični broj: 17747193)

SEKCIJA INDIVIDUALNIH ČLANOVA

Članovi Saveza koji nisu udruženja.

2019, Savez društava psihoterapeuta Srbije